Баланова Варвара Сергеевна
Информация не указана
Документы 1 - 1 из 1
1.

Количество страниц: 4 с.

Эпидемиология острых лейкозов у детей Республики Саха (Якутия) / Е. Ф. Аргунова, С. А. Кондратьева, Е. М. Харабаева, О. В. Ядреева, С. А. Николаева, Н. Н. Протопопова, С. Н. Алексеева, С. А. Евсеева, Т. Е. Бурцева, В. С. Баланова// Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 3 (63). — С. 63-66. — DOI: 10.25789/YMJ.2018.63.21.
DOI: 10.25789/YMJ.2018.63.21